Klášter Teplá

Za troškou historie se můžete vydat do nedaleké vesničky Teplá, kde se nachází premonstrátský klášter s největší knihovnou v České republice. Klášter je významným místem pro celé okolí, protože právě jeho opat Karel Kašpar Reitenberger dal podnět k založení lázní, z nichž jsou dnes krásné Mariánské Lázně.

Románsko-gotický klášter, který byl založen v roce 1193 zámožným šlechticem Hroznatou, se v letní sezoně stává cílem mnoha návštěvníků. Prohlédnout si zde můžete hlavní oltář z roku 1750, křížový oltář od významného česko-rakouského sochaře Ignáce Platzery, nebo relikviář s ostatky zakladatele kláštera, jenž je umístěn v Hroznatově kapli v severní části kostela.

Buďte v obraze

Zajímá vás, co je u nás nového?

Sledujte nás na sociálních sítích