Lesní pramen v Mariánských Lázních

Lesní pramen v Mariánských Lázních

Z nitra země v Mariánských Lázních tryská Lesní pramen – malý zázrak a velký pomocník v lázeňské léčbě. Lékaři a terapeuti hotelu OLYMPIA **** umí efektivně využít unikátní složení této přírodní minerální vody pro balneoterapii. Lesní pramen se využívá při inhalační terapii k léčbě respiračních potíží. Indikovaná kúra vyčistí dýchací cesty a pomáhá dodat tělu chybějící minerály. Tímto jsme unikátní!“

Historie Lesního pramene

Historicky patří Lesní pramen mezi prameny, které byly známy již před založením lázní. Již v roce 1683 byl uváděn pod názvem Schneidsaeuerling později jako Větrový nebo také Aeolský. Poprvé byl zachycen za opata Reitenbergera v roce 1827, rok po té analyzován a v roce 1830 zastřešen dřevěným pavilónem. Často byl tento pramen ochucován citronovou šťávou nebo ředěn syrovátkou. V současné době se v rámci lázeňské léčby tato unikátní minerálka využívá pro inhalace a pitnou kúru. Teplota vývěru této železnaté kyselky dosahuje přibližně 7,6°C. Svým složením se značně liší od ostatních pramenů.

Již po staletí jsou známé neuvěřitelné účinky mariánskolázeňských minerálních vod, které jsou unikátní svým složením. Po několikaletém bádání jsme se v hotelu OLYMPIA **** zaměřili na Lesní pramen, který je svým složením odlišný od ostatních pramenů. Obsahuje hodně bikarbonátu a sodíku. Působí mukoliticky, to znamená, že uvolňuje hlen z dýchacích cest.

Využití Lesního pramene v léčbě

  • chorob dýchacího ústrojí,
  • chorob trávicího ústrojí,
  • chorob močových cest.

Jak se tvoří minerální voda?

Voda při průchodu horninou rozpouští vápenec, zvláště pokud je v ní přítomen kysličník uhličitý a na povrchu pak stačí oteplení nebo odebrání kysličníku uhličitého rostlinami a vzniká vrstva pěnovce. Díky značné rychlosti srážení vápence může obsahovat i fosilie soudobých organismů. Kyselky jsou složeny ze tří základních složek: vody, oxidu uhličitého a rozpuštěných pevných látek. Každá z těchto složek má jiný původ. Vývěry kyselek se tedy vyskytují vždy jen v určitých místech, kde jsou podmínky pro získání všech tří složek.
Kyselky jsou minerální vody, které se svými vlastnostmi či složením výrazně odlišují od ostatních podzemních vod, mají v 1 litru vody více než 1 gram rozpuštěných pevných látek či více než 1 gram rozpuštěného oxidu uhličitého.

U složení minerálních vod a jejich klasifikace se sledují zejména Magnesium, Kalcium, Natrium, Hydrogenkarbonát, Sulfát, Chlorid, Volný CO2, celková mineralizace.

Lesní pramen – složení:

Magnesium mg/l Kalcium mg/l Natrium mg/l Hydrogenkarbonát mg/l
105 105 710 1724
Sulfát mg/l Chlorid mg/l Volný CO2 mg/l Mineralizace g/l
623 178 2631 3,62

Jak a kde účinkuje minerální voda?

Inhalace je určena klientům, kteří trpí onemocněním dýchacího ústrojí, bronchiálním astmatem a alergiemi. Vdechováním výparů „Lesního pramene“ dochází ke zlepšení průchodnosti horních cest dýchacích, potlačení astmatických projevů a tím k celkové úlevě organismu klienta.

Hlavní problém u chronické bronchitidy je, že klienti nemohou odkašlávat a právě k odkašlávání jim pomáhá Lesní pramen. Klienti, kteří mají kromě bronchitidy i hypertenzi nebo problémy se srdcem nemohou pít příliš velké množství Lesního pramene. Tito klienti pak užívají Lesní pramen převážně ve formě inhalací.

Lesní pramen se v místě jeho vývěru odebírá denně do nerezových přepravních nádob. Po transportu do hotelu OLYMPIA **** se používá k inhalační terapii. Celý proces odběru minerální vody a její přeprava je pod bedlivou kontrolou Ministerstva zdravotnictví a balneotechnika.

Minerální voda je přírodní poklad, který si musíme hlídat. Hotel OLYMPIA **** disponuje povolením k odběru přírodního léčivého zdroje Lesní pramen pro inhalace. V rámci ochrany přírodních zdrojů sledujeme fyzikální a chemické vlastnosti používané minerálky a jejich případné změny při čerpání a transportu. Celý proces je dozorován Českým inspektorátem lázní Ministerstva zdravotnictví.

Unikátní procedury s Lesním pramenem:

Buďte v obraze

Zajímá vás, co je u nás nového?

Sledujte nás na sociálních sítích